Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ζηρού

               
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ :
1. Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
2. Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας
4. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Τετάρτη 05 Ιουλίου 2017 και ώρα 14 : 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση διενέργειας δαπανών ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
3. Έγκριση και διάθεση δαπάνης για το πρώτο Συμπόσιο γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου ( Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού και Τοπικής Κοινότητας Κρανέας ).
4. Έγκριση της αριθ. 85/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου « Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού » που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.
5. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ( Ο. Ε. Υ. ) του Δήμου Ζηρού.
6. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Φιλιππιάδας.                      
7. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ζηρού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για το οικονομικό έτος 2018.
8. Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού.
9. Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση του Δημοτικού Σχολείου Τύργιας στον σύλλογο Γυναικών Τύργιας « Η Ζωοδόχου Πηγής » για την στέγαση του συλλόγου.  
10. Εξέταση αιτήματος του Γυναικείου Αγροτικού Συνεταιρισμού Παναγιάς για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου.
11. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 138/2015 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.    
12. Καθορισμός εργασιών και τρόπος εκτέλεσης έργων ενταγμένων στο τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2017.
Ο Πρόεδρος
   Χρήστος Χασίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!