Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  31  Ιουλίου  2017  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.         Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
2.         Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2017.
3.         Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  2ου  τριμήνου  έτους  2017  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2017.
4.         Έγκριση  της  αριθ.  36/2017  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  που  αφορά  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  της,  οικονομικού  έτους  2017.
5.         Έγκριση  σύμβασης  με  την  Εθνική  Τράπεζα  της  Ελλάδος  για  την  προμήθεια  που  αφορά  συναλλαγές  με  χρήση  τερματικών  αποδοχής  καρτών  πληρωμών  ( POS ).    
6.         Έγκριση  επέκτασης  δημοτικού  φωτισμού.  
7.         Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων.
8.         Τροποποίηση  του  κανονισμού  λειτουργίας  του  δικτύου  Αποχέτευσης.  
9.         Καθορισμός  θέσεων  στάθμευσης  Ταξί  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας. 
10.      Έγκριση  διοργάνωσης  της  ετήσιας  εμποροπανήγυρης  Θεσπρωτικού,  καθορισμός  χώρου  για  τη  διοργάνωσή  της  και  έγκριση  του  τρόπου  διοργάνωσης  και  λειτουργίας  αυτής.
11.      Έγκριση  διοργάνωσης  της  ετήσιας  εμποροπανήγυρης  Φιλιππιάδας,  καθορισμός  χώρου  για  τη  διοργάνωσή  της  και  έγκριση  του  τρόπου  διοργάνωσης  και  λειτουργίας  αυτής.
12.      Τροποποίηση  σχεδίου  πόλεως  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παναγιάς  Δήμου  Ζηρού.
13.      Καθορισμός  χώρου  τοποθέτησης  ρολογιού  « Εις  μνήμην  Στρατηγού  Κωνσταντίνου  και  Αρχοντίας  Βασιλείου ».
14.      Έγκριση  προσωρινών  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στα  πλαίσια  του  έργου  με  τίτλο :                             « Διαμόρφωση  οδού  Ναπολέων  Ζέρβα,  στη  Φιλιππιάδα ».  
15.      Αποδοχή  ποσού  47.520,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  κάλυψη  δαπανών  εκτέλεσης  έργων  και  επενδυτικών  δραστηριοτήτων – 1η  και  2η  μηνιαία  τακτική  επιχορήγηση  έτους  2017  από  τους  Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους  έτους  2017.  

16.      Αποδοχή  ποσού  7.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Διάνοιξη  αγροτικού  δρόμου  στην  κτηματική  περιοχή  Αγίου  Γεωργίου  εντός  αναδασμού  ΤΟΕΒ  Κερασώνος – Παναγιάς »  και  τροποποίηση  του  Τεχνικού  προγράμματος  έτους  2017  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εγγραφή  του  παραπάνω  έργου  σε  αυτό.  
17.      Καθορισμός  εργασιών  και  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2017.
18.      Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Αναβάθμιση  εγκαταστάσεων  αθλότοπου  Θεσπρωτικού ». 
19.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                                     « Συντήρηση  οδικού  δικτύου  ( δημοτική,  αγροτική  οδοποιία ) ».
20.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                            « Κατασκευή  δικτύου  και  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  στον  τέως  Δήμο  Κομποτίου ».
21.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                              « Κατασκευή  δικτύου  ακαθάρτων  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου ».

Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  ΧασίδηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!