Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, προτείνει με μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σταθμό μεταφόρτωσης των απορριμμάτων της Άρτας στο Δήμο Ζηρού, στη θέση Λεροπούλα Φιλιππιάδας.


Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, διαβίβασε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας, τη Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου, και το Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού, το φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έκανε έτσι την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ του έργου: «Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Άρτας στη θέση Λεροπούλα Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας», με φορέα του έργου τη Περιφέρεια Ηπείρου.
Το σχετικό έγγραφο του Φορέα, αναφέρει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού εκφράζει θετική γνώμη για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, ωστόσο θεωρείται σκόπιμο, ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια χρησιμοποίησης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για τον περιορισμό της επιβάρυνσης του οικοσυστήματος κατά τη φάση κατασκευής, σύμφωνα με την οδηγία 96/61/ΕΚ.
Σταθμός Μεταφόρτωσης των Απορριμμάτων της Άρτας στο Δήμο Ζηρού
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καταστεί σαφές αν θα λάβει χώρα η χρησιμοποίηση μεταλλικών χοανών ή όχι. Σύμφωνα με τη Μ.Π.Ε θα γίνει τοποθέτηση τέτοιων χοανών σε κάθε θέση εκκένωσης φόρτωσης των απορριμμάτων, ώστε να αποφεύγεται ο διασκορπισμός των απορριμμάτων. Ωστόσο σε άλλη σελίδα της Μ.Π.Ε, αναφέρεται ότι η πιθανή έκλυση οσμών και η αντιμετώπιση αυτών με σύστημα απόσμησης μέσω χημικών φίλτρων, θα γίνει στη περίπτωση χρησιμοποίησης μεταλλικών χοανών.
Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί αν θα χρησιμοποιηθούν αυτού του είδους οι χοάνες. Δεδομένου ότι οι συνθήκες τύρβης που θα δημιουργηθούν κατά το στάδιο εκκένωσης των απορριμμάτων θα έχουν ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση οσμών, η χρήση τέτοιων χοανών σε συνδυασμό με την ύπαρξη ενός συστήματος απόσμησης σε πλήρως στεγανές συνθήκες, θα απέτρεπε την δημιουργία οχλήσεων λόγω οσμών στις γύρω περιοχές.
Επιπρόσθετα, το ύψος της περιμετρικής δενδροφύτευσης θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να αποτρέπει τη δημιουργία τέτοιων φαινομένων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!