Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος την Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11 : 00΄ π. μ. σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημοτική περίοδο Σεπτέμβριος 2014 – Μάρτιος 2017

Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημοτική περίοδο Σεπτέμβριος 2014 – Μάρτιος 2017

Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημοτική περίοδο Σεπτέμβριος 2014 – Μάρτιος 2017

α. Εκλογή έξι ( 6 ) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δημοτική περίοδο Σεπτέμβριος 2014 – Μάρτιος 2017

β. Εκλογή πέντε ( 05 ) αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δημοτική περίοδο Σεπτέμβριος 2014 – Μάρτιος 2017

α. Εκλογή έξι ( 06 ) τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη δημοτική περίοδο Σεπτέμβριος 2014 – Μάρτιος 2017

β. Εκλογή πέντε ( 05 ) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη δημοτική περίοδο Σεπτέμβριος 2014 – Μάρτιος 2017

Εκλογή δύο ( 02 ) τακτικών μελών από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν αυτή επιλαμβάνεται, κατά τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα, ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο του Δήμου, για τη δημοτική περίοδο Σεπτέμβριος 2014 – Μάρτιος 2017

Εκλογή τεσσάρων ( 04 ) εκπροσώπων του Δήμου Ζηρού για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, για τη δημοτική περίοδο 2014 – 2019

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος
Χασίδης Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!