Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

ΚΚΕ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 7/9/2014 έγινε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού για την εκλογή προεδρείου (Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα), καθώς επίσης και μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Για το πρώτο θέμα, «Εκλογή προεδρείου» :
     Το σημαντικότερο ζήτημα είναι ότι ενώ ο Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), μιλάει για προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64), από καμία διάταξη δεν ορίζεται η λειτουργία του. Αντίθετα, όπως προκύπτει από το άρθρο 67 παρ. 7, ο Πρόεδρος καταρτίζει μόνος του την ημερήσια διάταξη, χωρίς τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόκειται δηλ. στην ουσία για αξιώματα χωρίς αρμοδιότητα. Γι΄ αυτό το λόγο ψηφίσαμε λευκό στην ψηφοφορία.

Για το δεύτερο θέμα, «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την οικονομική επιτροπή και για την επιτροπή ποιότητας ζωής» : 
     Όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας εκπροσωπούνται συνολικά με δύο μέλη τακτικά και δύο μέλη αναπληρωματικά σε κάθε μία από τις δύο επιτροπές. Ο Νόμος του Καλλικράτη δίνει τη δυνατότητα στην παράταξη του Γιολδάση, λόγω αριθμού εκλεγμένων συμβούλων, να εκλέξει και τα δύο μέλη και στις δύο επιτροπές. Προβάλλαμε τη θέση ότι και οι άλλες δύο παρατάξεις της μειοψηφίας θα πρέπει να εκπροσωπούνται στις επιτροπές, λόγω της μεγάλης σοβαρότητας των θεμάτων που χειρίζονται (η Οικονομική Επιτροπή έχει αρμοδιότητες για τον προϋπολογισμό, τις διακηρύξεις, τις δημοπρασίες, την επιβολή δημοτικών τελών κ.α., ενώ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει αρμοδιότητες για τις άδειες ίδρυσης καταστημάτων, την ανάκλησή τους, τη χορήγηση άδειας μουσικής, καθώς επίσης εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, χωροθέτησης κοιμητηρίων κλπ.) και ότι η συμμετοχή τους ή όχι, εξαρτάται αποκλειστικά από τη στάση της παράταξης Γιολδάση.
     Ο πρώην δήμαρχος δήλωσε ότι ο Καλλικράτης του δίνει το δικαίωμα να εκλέξει και τους 4 αντιπροσώπους και δεν κάνει πίσω. Ο ισχυρισμός του δε ότι οι συνεδριάσεις επί δημαρχίας του ήταν ανοικτές και μπορούσε να τις παρακολουθεί ο καθένας είναι έωλος και δε χωράει καμία κριτική. Ούτε οι συνεδριάσεις ήταν ανοικτές, ούτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων ήταν προσβάσιμα. Κάτι περισσότερο θα γνωρίζει ο πρώην δήμαρχος για να μη θέλει τη Λαϊκή Συσπείρωση στις επιτροπές…
     Ως Λαϊκή Συσπείρωση, διεκδικούμε να παρακολουθούμε τις συνεδριάσεις των Επιτροπών ως ισότιμα μέλη, με δικαίωμα λόγου και καταγραφή της θέσης μας και χωρίς δικαίωμα ψήφου (ειδοποίηση με πρόσκληση και ημερήσια διάταξη).
     Για το τελευταίο βέβαια θα κριθεί η νέα δημοτική αρχή.
  

Μενέλαος Γείτονας, Δημοτικός Σύμβουλος Ζηρού με τη Λαϊκή Συσπείρωση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!