Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2.9.2014

Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.
2. Την υπ' αριθµ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όλες τις άλλες ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων, τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζηρού, αλλά και τις ανάγκες του Δήμου και των πολιτών, όρισε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας για τους τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων τους:

κ. Αχιλλέα Ρίζο, αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

κ. Χρήστο Γκάρτζιο αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, τοπικής οικονομίας, πολιτισμού και τουρισμού.

κ. Βασίλη Παπαβασιλείου αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Περιβάλλοντος

κ. Ζήκο Ρεμπή αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Μελετών και Πολεοδομίας.

Χαμηλούς τόνους και σκληρή δουλειά ζήτησε ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής από τους συνεργάτες του αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους κατά την ανακοίνωση των θέσεων ευθύνης του Δήμου Ζηρού. Ζήτησε από τον κάθε έναν ξεχωριστά να εργαστεί μεθοδικά, με ήθος και διάθεση καθημερινής απόδοσης και προσφοράς.
Ο κ. Καλαντζής εμφανίστηκε επαρκώς ενημερωμένος για όλα τα βασικά ζητήματα του Δήμου, μιας και αξιοποίησε δημιουργικά το διάστημα από τις εκλογές μέχρι και την ανάληψη της διοίκησης την 1η Σεπτεμβρίου. 
Υπογράμμισε για μία ακόμη φορά ότι η λειτουργία τόσο του ίδιου προσωπικά όσο και των αντιδημάρχων, αλλά και όλων των δημοτικών συμβούλων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο διαφορετικό μοντέλο διοίκησης για το οποίο δεσμεύτηκε ο συνδυασμός προεκλογικά, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του τόπου και των πολιτών και αποτελεί πυξίδα του.
Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Ν. Καλαντζής ζήτησε από τους υπαλλήλους του Δήμου τη μέγιστη αφοσίωσή τους στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των συνδημοτών, ώστε, και με τις κατευθυντήριες γραμμές της νέας διοίκησης, να ανακτηθεί άμεσα η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις υπηρεσίες του Δήμου.

«Είσαστε οι άμεσοι συνεργάτες μας και σας θέλουμε αρωγούς στην προσπάθειά μας για έναν Δήμο οργανωμένο, σύγχρονο και αποτελεσματικό», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ζηρού. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!