Πέμπτη 4 Μαΐου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ


1.         Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  08  Μαΐου  2017  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
2.         Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  1ου  τριμήνου  έτους  2017  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2017.
3.         Αποδοχή  ποσού  43.260,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  τους.
4.         Αποδοχή  ποσού  33.400,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  την  κάλυψη  δράσεων  πυροπροστασίας  και  καθορισμός  ενεργειών  για  την  κάλυψη  δράσεων  πυροπροστασίας.   
5.         Έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  την  διοργάνωση  μουσικής  εκδήλωσης  αφιερωμένη  στον  μουσικοσυνθέτη  Ηλία  Ανδριόπουλο. 
6.         Χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  συλλόγους.
7.         Έγκριση  ανανέωσης  προγραμματικής  σύμβασης  με  τον  Ο.Α.Ε.Δ.  για  τη  λειτουργία  Γραφείου  Ανταποκριτή  Ο.Α.Ε.Δ.  στην  Δημοτική  Ενότητα  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού.
8.         Έγκριση  μετατόπισης  περιπτέρων  εντός  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού.
9.         Επανακαθορισμός  των  σχολικών  περιφερειών  του  1ου  και  του  4ου  Νηπιαγωγείου  Φιλιππιάδας.
10.      Έγκριση  Απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2016.
11.      Έγκριση  Απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2016.
12.      Έγκριση  της  αριθ. 23/2017  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  για  την  διενέργεια  τακτικού  διαχειριστικού  ελέγχου  οικονομικού  έτους  2016.    
13.      Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
14.      Έγκριση  παραχώρησης,  κατά  χρήση,  της  υπόγειας  αίθουσας  του  Κοινοτικού  Καταστήματος  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  στον  σύλλογο  « BOXING  CLUB  Κερασούντας »  για  τις  ανάγκες  του  συλλόγου.
15.      Έγκριση  εκμίσθωσης  δημοτικών  εκτάσεων  για  την  εγκατάσταση  ασύρματων  κόμβων  τηλεπικοινωνιακών  υποδομών.
16.      Έγκριση  εγκατάστασης  Πράσινου  Σημείου  ( Green  Point )  στο  Δήμο  Ζηρού  για  την  διαχείριση  των  απορριμμάτων.   
17.      Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος.
18.      Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  υλικών  ύδρευσης  για  την  αντικατάσταση  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Ελιάς  Τοπικής  Κοινότητας  Νικολιτσίου.   
19.      Έγκριση  εκτέλεσης,  καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  Εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Ανωγείου  Δήμου  Ζηρού ».  
20.      Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                                           « Επισκευές  του  σχολικού  κτιρίου  του  οικισμού  Ηλιοβουνίου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  και  μετατροπή  του  σε  εκθετήριο  χώρο  για  την  ανάδειξη  της  λαογραφικής  κληρονομιάς ».
21.      Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                             « Ανόρυξη  υδρευτικής  γεώτρησης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ριζοβουνίου ».                                        
22.      Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                                 « Αποκατάσταση  κατάπτωσης  στο  τμήμα  μεταξύ  Παπαδατών  και  Ζερβού ».                                         
23.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                   « Συντήρηση  οδικού  δικτύου  ( δημοτική,  αγροτική  οδοποιία ) ». 
24.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο : « Συμπληρωματικά  αντιπλημμυρικά  και  αντιδιαβρωτικά  έργα  χειμάρρων  ( τεχνικά  και  φυτοτεχνικά – αναδασώσεων )  υπεράνω  του  οικισμού  Κερασώνα  και  στη  θέση  Παλιόχανο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Γεωργίου ».
25.      Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Δημιουργία  χώρου  δασικής  αναψυχής  στη  θέση  ‘’ Αγνάντιο ‘’  της  Τοπικής  Κοινότητας  Κρανέας  Δήμου              Ζηρού ».
26.      Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο  : « Πυροπροστασία  Δάσους  Ζηρού ».
27.      Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Άμεση  αποκατάσταση  δημοτικής  οδού  παρόδου  της  8ης  επαρχιακής  οδού  Π. Ε.  Πρέβεζας  στο  Πολυστάφυλλο ».
28.      Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο  : « Αντικατάσταση  στέγης – αναβάθμιση  δημοτικού  σχολείου  Ανωγείου ».  
Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  Χασίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!