Πέμπτη 18 Μαΐου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ


Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  22  Μαΐου  2017  και  ώρα  20 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.         Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
2.         Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2017.
3.         Χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  Συλλόγους  και  Νομικά  Πρόσωπα  Δημοσίου  Δικαίου.  
4.         Εξέταση  αιτημάτων  δημοτών  για  διαγραφές – διορθώσεις  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
5.         Εξέταση  αιτήματος  της  Βασιλικής  Ανυφαντή  του  Νικολάου  για  ανταλλαγή  δημοτικής  έκτασης  με  έκταση  ιδιοκτησίας  της  που  βρίσκεται  στην  Μπουσούλιζα  Δημοτικής  Ενότητας  Φιλιππιάδα.  
6.         Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Διαμόρφωση  κεντρικής  πλατείας  Τοπικής  Κοινότητας  Θεσπρωτικού  »,  καθορισμός  εργασιών,  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του.
7.         Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  υποδομών  υπαίθριων  δραστηριοτήτων  Τοπικής Κοινότητας Γυμνοτόπου », καθορισμός εργασιών, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του. 
8.         Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Αναβάθμιση  εγκαταστάσεων  αθλότοπου  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας », καθορισμός  εργασιών, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του. 
9.         Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση – Βελτίωση  τμημάτων  οδικού  δημοτικού  δικτύου  Δημοτικής  Ενότητας  Φιλιππιάδας  ( Τ. Κ.  Γυμνοτόπου  και  Τ. Κ.                 Δρυοφύτου )  »,  καθορισμός  εργασιών,  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του. 
10.      Λήψη  απόφασης  σχετικά  με  την  εξασφάλιση  πίστωσης  για  την  συμπληρωματική  σύμβαση  του  έργου  με  τίτλο : « Επέκταση  δικτύου  αποχέτευσης  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».
11.      Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Ανόρυξη  υδρευτικής  γεώτρησης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ριζοβουνίου ».
12.      Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Ανόρυξη  υδρευτικής  γεώτρησης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ριζοβουνίου ».

13.      Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Επισκευές  του  σχολικού  κτιρίου  του  οικισμού  Ηλιοβουνίου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  και  μετατροπή  του  σε  εκθετήριο  χώρο  για  την  ανάδειξη  της  λαογραφικής  κληρονομιάς ».
14.      Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                                       « Αντικατάσταση  στέγης – αναβάθμιση  δημοτικού  σχολείου  Ανωγείου ».                                          
15.      Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :  « Άμεση  αποκατάσταση  δημοτικής  οδού  παρόδου  της  8ης  επαρχιακής  οδού  Π. Ε.  Πρέβεζας  στο  Πολυστάφυλλο ».                                         
16.      Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                                 « Αντιπλημμυρική  προστασία  στην  περιοχή  Μπουσούλιζα  Δημοτικής  Ενότητας Φιλιππιάδας ».                                         
17.      Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                              « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  ομβροδεξαμενών  του  Δήμου  Ζηρού ».                                         
18.      Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                                 « Πυροπροστασία  Δάσους  Ζηρού ».   
19.      Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                                 « Κατασκευή  καναλιών  υδροσυλλογής  ομβρίων  και  εργασίες  αποκάλυψης  και  αποφράξεων  φρεατίων  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Φιλιππιάδας ».                  
Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  ΧασίδηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!